,

Topolit Kanalsaniermörtel (KSM)


Zaprawa naprawczo-ochronna do betonowych i ceglanych powierzchni poziomych, pionowych oraz sufitowych, m.in.: studzienek, otwartych zbiorników oczyszczalni ścieków, hydrotechniki, budowli podziemnych.

 • Plastyczna
 • Odporna na ścieranie
 • Na bazie cementu siarczanoodpornego
 • Grubość warstwy: 6-50 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

MROZOODPORNOŚĆ
F250
PAKOWANIE
WOREK 25 KG
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 18 MPA PO 24 H
 • do wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni betonowych lub murowych w podziemnych konstrukcjach inżynierskich, narażonych na zwiększoną agresję siarczanową
 • do wykonywania powłok ochronnych w studniach kanalizacyjnych i kanałach ściekowych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych
 • do wykonywania powłok ochronnych w obiektach
  hydrotechnicznych, w oczyszczalniach ścieków oraz zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia
 • do wykonywania powłok ochronnych w rurach stalowych i żeliwnych
 • łatwa w przygotowaniu i obróbce
 • można stosować jako zaprawę SPCC
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz
 • wysoka przyczepność do powierzchni betonowych i ceglanych
 • zaprawa na cemencie siarczanoodpornym, bez trójglinianu wapniowego (C3A=0)
 • nasiąkliwość w wodzie < 10%
 • stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN 88/B-06250
 • odporna na produkty ropopochodne
 • klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1-XA3
 • niski współczynnik woda/cement (W/C=0,45)
 • bardzo wysoka odporność na ścieranie, zgodnie z normą PN-EN ISO 5470-1:2001
 • wysoka odporność na karbonatyzację, zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • mrozoodporność F250, zgodnie z normą PN-85/B 04500
 • odporna na działanie chlorków zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z normą PN EN 1015-17:2002
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG

Do tego produktu polecamy również