,

Topolit Kanalsaniermörtel F (KSM F)


Szpachla cementowa do kosmetyki i ograniczonej w czasie ochrony betonu, na powierzchniach pionowych i sufitowych.

 •  Na bazie cementu siarczanoodpornego

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
 • do wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni betonowych w podziemnych konstrukcjach inżynierskich narażonych na zwiększoną agresję siarczanową
 • do wykonywania powłok ochronnych w studniach kanalizacyjnych i kanałach ściekowych zarówno otwartych, jak i zamkniętych
 • do stosowania w miejscach obciążeń chemicznych w zakresie wartości pH od 3 do 14
 • do wykonywania powłok ochronnych w rurach stalowych i żeliwnych
 • klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1-XA3
 • na cemencie siarczanoodpornym, bez zawartości trójglinianu wapniowego (C3A=0)
 • stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN-88/B-06250
 • wysoka odporność na ścieranie
 • wysoka odporność na karbonatyzację, zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • wysoka przyczepność do powierzchni betonowych
 • łatwa w przygotowaniu i obróbce
 • mrozoodporność F200, zgodnie z normą PN-85/B-04500
 • odporna na działanie chlorków
 • odporna na produkty ropopochodne
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z normą PN-EN 1015- 17:2002
 • można stosować jako zaprawę SPCC
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz