,

Topolit Kanalsaniermörtel S (KSM S)


Plastyczna zaprawa naprawczo-ochronna do poziomych oraz pionowych powierzchni w infrastrukturze podziemnej: kinety, spoczniki itp.

 • Krótki czas wiązania
 • Na bazie cementu siarczanoodpornego
 • Grubość warstwy: 6-50 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 12 MPA PO 24 H
 • do wykonania lub odtworzenia kinety, spoczników w studni kanalizacyjnej
 • wykonania naprawy i reprofilacji studni i komór kanalizacyjnych
 • naprawy i ochrony powierzchni betonowych przed działaniem siarczanów
 • naprawy i ochrony systemów kanalizacyjnych z cegły i betonu
 • stosowania w miejscach obciążeń chemicznych w zakresie wartości pH od 3,5 do 14
 • krótki czas obróbki i wiązania
 • klasa ekspozycji z uwagi na agresję chemiczną wg PN-EN 206-1:XA1-XA3
 • bardzo wysoka odporność na ścieranie
 • nasiąkliwość zaprawy poniżej 10 %
 • na cemencie siarczanoodpornym bez zawartości trójglinianu wapniowego (C3A=0)
 • wysoka przyczepność do powierzchni betonowych
 • łatwa w przygotowaniu i obróbce
 • odporna na mróz
 • odporna na działanie chlorków
 • wysoka odporność na karbonatyzację
 • odporna na produkty ropopochodne
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z normą PN-EN 1015- 17:2002
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz