HYDROFOBIZACJA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH Z BETONU CEMENTOWEGO

Uszkodzenia nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego pojawiają się mimo stosowania sprawdzonego składu betonu oraz wysokiej jakości materiałów użytych do wyrobu mieszanki betonowej. Przyczyny zachodzących procesów destrukcyjnych to między innymi działanie mrozu oraz stosowanie w okresie zimowym chemicznych środków odladzających, co wynika z konieczności zapewnienia ciągłej gotowości eksploatacyjnej nawierzchni lotniskowych.

Read More

Naprawa i reprofilacja powierzchni betonowych i żelbetowych

Beton i żelbeton to materiały powszechnie wykorzystywane zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym. Charakteryzują się wytrzymałością oraz odpornością na zniszczenia spowodowane działaniem ruchu kołowego lub destrukcją mrozową. Niemniej jednak, upływ lat, błędy w wykonywaniu powierzchni betonowych oraz działanie niektórych substancji jak skażenie jonami chlorkowymi mogą doprowadzić do powstania uszkodzeń. Czy w takiej sytuacji konieczne jest wykonanie

Read More