,

Topolit Kanalbaumörtel (KBM)


Zaprawa do murowania i osadzania elementów stalowych w kanalizacji.

 • Na bazie cementu siarczanoodpornego
 • Pełna obciążalność po 90 minutach
 • Grubość warstwy: do 50 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 8 MPA PO 1,5 H, ≥ 23 MPA PO 24 H
 • do murowania i spoinowania studzienek, szybów i kanałów ściekowych
 • osadzania ram włazów kanalizacyjnych
 • naprawy kręgów studzienek
 • płyt kamionkowych jako zaprawa grubowarstwowa
 • odporna na siarczany
 • odporna na działanie chlorków
 • mrozoodporna
 • duża odporność na obciążenia chemiczne – od pH 3,5 do 12
 • pełna obciążalność po ok. 90 min.
 • wiąże bezskurczowo
 • konsystencja plastyczna do półsuchej