NIEZMIENNIE, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Tradycje rodzinnej firmy Hufgard w Europie sięgają 1720 roku. a jaj nazwa kojarzona jest z wysokimi kompetencjami i doświadczeniem w zakresie produkcji materiałów budowlanych. W Polsce, firma Hufgard Polska rozpoczęła swoją działalność w roku 2007. Ukierunkowanie na innowacyjny rozwój produktów, wysoką jakość i kompetentne doradztwo, zagwarantowały firmie uznanie i zaufanie ze strony Klientów. Podejmujemy szczególne starania, aby zaspokoić wysokie wymagania rynku materiałów budowlanych. Respektując obowiązujące normy i uregulowania oraz prowadząc stały nadzór jakości produkcji i surowców, tworzymy dla Państwa niezawodną ofertę.

Stale się rozwijamy – każde wykonane zlecenie stanowi dla nas podstawę do wyciągania istotnych wniosków. Jesteśmy perfekcjonistami – wszystkie produkty dokładnie sprawdzamy zanim trafią w Państwa ręce. Respektując obowiązujące normy i uregulowania oraz prowadząc stały nadzór jakości produkcji i surowców, tworzymy dla Państwa niezawodną ofertę.

Dostarczamy rozwiązania, które codziennie służą ludziom. Nasze produkty ułatwiają pracę wykonawcom, ale też zmieniają życie każdego z nas. Właśnie dlatego jesteśmy dumni z nawet najdrobniejszego wkładu w powstające z udziałem naszych materiałów realizacje – coraz bezpieczniejsze drogi i mosty, nowoczesne budynki, a także niezawodną i estetyczną infrastrukturę.

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów. Szczerze i fachowo doradzamy, potrafimy być elastyczni w kwestii płatności, parametrów produktu, terminu dostawy. Lubimy to, co robimy i zarażamy tym podejściem innych. Chcemy czuć satysfakcję i dumę z wykonywanej pracy. Stawiamy na stabilną i opartą na zaufaniu długofalową współpracę, która satysfakcjonuje naszych klientów.

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY HUFGARD

Ze swą niemalże 300 letnią tradycją, rodzinna firma HUFGARD należy do najstarszych przedsiębiorstw w szeroko pojętej branży budowlanej. Od początku swojego istnienia firma tworzyła i rozwijała swoje portfolio produktowe, a wiedzę i doświadczenie przekazywano następnym pokoleniom. Piękna przeszłość / Pewna przyszłość – to hasło, które najtrafniej określa i spaja nasz sposób myślenia o asortymencie proponowanych Państwu produktów. Firmy wchodzące w skład Grupy HUFGARD mają charakter przedsiębiorstw średniej wielkości i działają na kilkunastu rynkach w Europie. Grupę HUFGARD tworzą:
HUFGARD Polska, HUFGARD Optolith Bauprodukte Polska, Dreier, P&T Niemcy, P&T Szwajcaria, Kalkwerk HUFGARD.

NASI PARTNERZY

Nowe przepisy REACH – szkolenie dla użytkowników produktów poliuretanowych – Bezpieczne stosowanie wyrobów poliuretanowych

Komisja Europejska wprowadziła nowe wymogi dotyczące stosowania diizocyjanianów w świecie przemysłowym i komercyjnym. Każdy użytkownik, który ma styczność z diizocyjanianami, pojedynczo lub łącznie w stężeniu 0,1% lub więcej, jest zobowiązany do ukończenia szkolenia dotyczącego bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed użyciem substancji lub mieszaniny. Wymóg dotyczy m.in. pracowników firm produkujących i wykorzystujących produkty na bazie poliuretanów, takich jak: farby, kleje, lakiery, pianki budowlane, izolacje, uszczelniacze czy materiały iniekcyjne stosowane w produkcji przemysłowej lub budownictwie.

 Zmiany te, wprowadzone rozporządzeniem 2020/1449, które zmienia załącznik XVII do rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego, zaczynają obowiązywać od 24 sierpnia 2023 r. Jak wskazano w Rozporządzeniu, „Pracodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek muszą udokumentować pomyślne ukończenie szkolenia”. W tym celu stworzono cyfrową platformę szkoleniową, na której osoby stosujące i/lub mające kontakt z diizocyjanianami mogą zarejestrować się i przejść odpowiednie szkolenie, a następnie uzyskać certyfikat. Szkolenie musi zostać ukończone najpóźniej do 24 sierpnia 2023 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie szkoleniowej: http://www.safeusediisocyanates.eu/

Świadectwo należy okazywać władzom krajowym na żądanie i odnawiać je co pięć lat. Platforma szkoleniowa jest dostępna w różnych językach, również w języku polskim. Ponadto dostępne są plakaty, które można powiesić w miejscu pracy jako szybkie przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa. https://www.safeusediisocyanates.eu/posters

FORMULARZ KONTAKTOWY
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Hufgard Polska Sp. z o.o, adres: ul. Rząsawska 44/46, 42-209 Częstochowa, w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na wiadomość. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem moich danych z bazy osób kontaktujących się z Hufgard Polska.

    Administratorem Danych Osobowych jest Hufgard Polska Sp. z o.o z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rząsawska 44/46, 42 - 209 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000282225. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) zbierane są przez Hufgard Polska Sp. z o.o wyłącznie w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na wiadomość.

    Na każdym etapie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.