, ,

EuroHarz PU30W


Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny, wodorozcieńczalny, uniwersalny materiał poliuretanowy, do wykonywania szczelnych, wytrzymałych powierzchni. Oferowane warianty wykończenia: mat, satyna i połysk.

 • Wysoka twardość, wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na ścieranie, uderzenia itp.
 • Zwiększenie odporności chemicznej podłoży
 • Łatwość w aplikacji
 • Szybkie schnięcie i utwardzenie

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
Komponent A (puszka 2,2 kg) i Komponent B (puszka 0,8 kg)
 • Wykonywanie powłoki zamykającej posadzki przemysłowe
 • Jako powłoka malarska na powierzchniach ściennych
 • Wysoka twardość, wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na ścieranie, uderzenia itp.
 • Zwiększenie odporności chemicznej podłoży
 • Łatwość w aplikacji
 • Szybkie schnięcie i utwardzenie
 • Powierzchnia gładka, błyszcząca lub matowa
 • Spełnia wysokie wymogi higieniczne – wyrób bezrozpuszczalnikowy, wodorozcieńczalny o niskiej zawartości LZO

Nowe przepisy REACH – szkolenie dla użytkowników produktów poliuretanowych – Bezpieczne stosowanie wyrobów poliuretanowych

Komisja Europejska wprowadziła nowe wymogi dotyczące stosowania diizocyjanianów w świecie przemysłowym i komercyjnym. Każdy użytkownik, który ma styczność z diizocyjanianami, pojedynczo lub łącznie w stężeniu 0,1% lub więcej, jest zobowiązany do ukończenia szkolenia dotyczącego bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed użyciem substancji lub mieszaniny. Wymóg dotyczy m.in. pracowników firm produkujących i wykorzystujących produkty na bazie poliuretanów, takich jak: farby, kleje, lakiery, pianki budowlane, izolacje, uszczelniacze czy materiały iniekcyjne stosowane w produkcji przemysłowej lub budownictwie.

Zmiany te, wprowadzone rozporządzeniem 2020/1449, które zmienia załącznik XVII do rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego, zaczynają obowiązywać od 24 sierpnia 2023 r. Jak wskazano w Rozporządzeniu, „Pracodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek muszą udokumentować pomyślne ukończenie szkolenia”. W tym celu stworzono cyfrową platformę szkoleniową, na której osoby stosujące i/lub mające kontakt z diizocyjanianami mogą zarejestrować się i przejść odpowiednie szkolenie, a następnie uzyskać certyfikat. Szkolenie musi zostać ukończone najpóźniej do 24 sierpnia 2023 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie szkoleniowej: http://www.safeusediisocyanates.eu/

Świadectwo należy okazywać władzom krajowym na żądanie i odnawiać je co pięć lat. Platforma szkoleniowa jest dostępna w różnych językach, również w języku polskim. Ponadto dostępne są plakaty, które można powiesić w miejscu pracy jako szybkie przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa. https://www.safeusediisocyanates.eu/posters