, , , , , , ,

EuroGrout BV


Zaprawa przeznaczona do montażu maszyn, słupów, urządzeń, ramp rozładunkowych, a także do podbijania stóp urządzeń.

 • Płynna i ekspansywna
 • Grubość warstwy: 15-80 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

 

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 40 MPA PO 24 H
 • do wykonywania podlewek pod łożyska mostowe, słupy stalowe i betonowe
 • wykonywania podlewek pod szyny jezdne i suwne
 • podlewania wszelkiego rodzaju elementów i urządzeń obciążonych dynamicznie (turbiny, sprężarki, silniki)
 • osadzania w betonie kotew, prętów i innych elementów stalowych
 • zalewania połączeń elementów prefabrykowanych
 • wypełniania niewielkich ubytków w betonie
 • wysoce płynna
 • bardzo dobre właściwości podpływania
 • ekspansywna
 • samoniwelująca
 • szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość końcowa
 • stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN-88/B-06250
 • odporna na mróz, sól drogową, olej i produkty pochodne
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • odporna na działanie chlorków
 • klasa przeciwpożarowa A1 – niepalna, zgodnie z PN-EN 13501-1
 • niski współczynnik wody do cementu
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz