, , , , , , ,

EuroGrout Varix


Zaprawa przeznaczona do prac w obrębie mniejszych powierzchni – do montażu słupów czy urządzeń o niewielkich gabarytach. Podlewanie/podbijanie elementów narażonych na duże obciążenia.

 • Plastyczna lub płynna
 • Ekspansywna
 • Grubość warstwy: 15-125 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
DLA KONSYSTENCJI PLASTYCZNEJ ≥ 50 MPA, DLA KONSYSTENCJI PŁYNNEJ ≥ 45 MPA
 • do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych
 • wykonywania podlewek pod łożyska mostowe
 • kotwienia elementów stalowych w betonie, takich jak słupy, itp.
 • wypełniania szczelin pomiędzy łączonymi prefabrykatami z betonu
 • zalewania elementów torowych, itp.
 • pęczniejąca, zapobiegająca skurczom
 • konsystencja rozpływna
 • tiksotropowa
 • pełna obciążalność już po 24 godz.
 • odporna na produkty ropopochodne, wysoka wodoszczelność
 • odporna na działanie chlorków
 • mrozoodporna
 • nie zawiera chlorków
 • klasa ogniowa A1 PN EN 13501-1