, , , , , , ,

EuroGrout Super 01, 04, 08, 016


Zaprawy do montażu słupów, urządzeń, stóp oraz koryt odpływowych.

 • Krótki czas obróbki i wiązania
 • Płynne i ekspansywne
 • Grubość warstwy: EG Super 01 – do 20mm; EG Super 04 – 15-100 mm; EG Super 08 – 50-200 mm; EG Super 016 – 70-400 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

 

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 15 MPa po 2 h, EG Super 01,08,016 ≥ 30 MPa, EG Super 02 ≥ 45 MPa po 24 h
 • wykonywanie podlewek pod łożyska mostowe, słupy stalowe i betonowe
 • wykonywanie podlewek pod szyny jezdne i suwne
 • podlewanie wszelkiego rodzaju elementów i urządzeń obciążonych dynamicznie (turbiny, sprężarki, silniki)
 • osadzanie w betonie kotew, prętów i innych elementów stalowych
 • zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych
 • wypełnianie ubytków w konstrukcjach betonowych
 • szybkowiążące
 • wysoce płynne
 • bardzo dobre właściwości podpływania
 • ekspansywne
 • samoniwelujące
 • szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość końcowa
 • odporne na mróz, sól drogową, olej i produkty pochodne
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • odporne na działanie chlorków
 • klasa przeciwpożarowa A1 – niepalne, zgodnie z PN-EN 13501-1
 • niski współczynnik wody do cementu
 • nadają się do wewnątrz i na zewnątrz