, , ,

EuroGrout 440 WIN


Ekspansywna, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu do 4 mm, z możliwością stosowania od – 5˚C. Stosowana do wykonywania podlewek pod słupy betonowe i stalowe, zalewania połączeń elementów prefabrykowanych osadzania w betonie kotew, prętów oraz do wypełniania niewielkich ubytków w betonie.

 • szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość końcowa
 • bardzo dobre właściwości podpływania
 • odporna na mróz, sól drogową, olej i produkty pochodne
 • odporna na działanie chlorków
 • niski współczynnik wody do cement
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

 • do wykonywania podlewek pod słupy betonowe i stalowe
 • zalewania połączeń elementów prefabrykowanych
 • osadzania w betonie kotew, prętów i innych elementów stalowych
 • wypełniania niewielkich ubytków w betonie
 • możliwość stosowania od – 5 st. C
 • bardzo dobre właściwości podpływania
 • ekspansywna
 • samoniwelująca
 • szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość końcowa
 • mrozoodporna
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • klasa przeciwpożarowa A1 – niepalna, zgodnie z PN-EN 13501-1
 • niski współczynnik wody do cementu
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz