, , ,

EuroGrout BV WIN


Ekspansywna, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu do 4 mm, z możliwością stosowania od – 3˚C. Materiał do wykonywania podlewek pod łożyska mostowe, słupy stalowe i betonowe, szyny jezdne i suwne. Doskonałe rozwiązanie do podlewania wszelkiego rodzaju elementów i urządzeń obciążonych dynamicznie, do osadzania w betonie kotew, prętów, zalewania połączeń elementów prefabrykowanych oraz do wypełniania niewielkich ubytków w betonie.

 • szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość końcowa
 • stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN-88/B-06250
 • odporna na mróz, sól drogową, olej i produkty pochodne
 • odporna na działanie chlorków
 • niski współczynnik wody do cementu
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

 • do wykonywania podlewek pod łożyska mostowe, słupy stalowe i betonowe
 • wykonywania podlewek pod szyny jezdne i suwne
 • podlewania wszelkiego rodzaju elementów i urządzeń obciążonych dynamicznie (turbiny, sprężarki, silniki)
 • osadzania w betonie kotew, prętów i innych elementów stalowych
 • zalewania połączeń elementów prefabrykowanych
 • wypełniania niewielkich ubytków w betonie
 • wysoce płynna
 • bardzo dobre właściwości podpływania
 • ekspansywna
 • samoniwelująca
 • szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość końcowa
 • stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN-88/B-06250
 • odporna na mróz, sól drogową, olej i produkty pochodne
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • odporna na działanie chlorków
 • klasa przeciwpożarowa A1 – niepalna, zgodnie z PN-EN 13501-1
 • niski współczynnik wody do cementu
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz
 • możliwość stosowania od – 3 ºC