,

Topolit Bitumenfix 03, 05, 08


Asfalt na zimno przeznaczony do uzupełniania niewielkich ubytków nawierzchni, napraw w obrębie jezdni, studzienek kanalizacyjnych i ściekowych niezależnie od temperatur.
 
 • Łatwy w obróbce
 • Obciążalny natychmiast
 • Bezrozpuszczalnikowy

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WIADRO 25 KG
 • do połączenia pokrywy kanałowej na jezdni z hydrantami i zasuwami
 • ubytków małych i dużych rozmiarów
 • niewielkich nacięć w jezdni, przy wykopach kabli
 • trwałej naprawy uszkodzeń na ulicach, drogach i placach
 • wszystkich klas obciążenia według RStO (wytyczne dotyczące ujednolicenia nawierzchni drogowych)
 • gotowy do użytku, jednoskładnikowy
 • brak konieczności gruntowania
 • aplikacja możliwa w warunkach wilgotnych oraz w okresie mrozów
 • pokrycie gorącym asfaltem
 • obciążalność natychmiast po aplikacji
 • łatwa obróbka
 • bezrozpuszczalnikowy zgodnie z ustawowym obowiązkiem oznaczenia
 • odpowiedni do zastosowania w strefach ochrony wód 2+3