,

Planol Bettungsmörtel 454


Zaprawa przeznaczona do układania kamienia naturalnego na powierzchniach poziomych: drogach, placach, krawężnikach.

 • Plastyczna

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

MROZOODPORNOŚĆ
F200
PAKOWANIE
WOREK 25 KG
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 30 MPA PO 24 H
 • układanie krawężników kamiennych, betonowych polimerobetonowych i nawierzchni z kamieni naturalnych
 • układanie nawierzchni z kamieni naturalnych na deptakach dla pieszych oraz na ulicach i placach z ruchem kołowym
 • plastyczna
 • duża stabilność przy maksymalnej grubości podbijania
 • długi czas zachowania właściwości aplikacyjnych po
  wymieszaniu
 • niskoskurczowa
 • wysoka wodoszczelność
 • obciążalność mechaniczna już po 24 h
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • klasa przeciwpożarowa A1 – niepalne, zgodnie z PN-EN 13501-1
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz