, , , , ,

EuroGrout 440


Zaprawa przeznaczona do montażu maszyn, stóp, urządzeń i ramp rozładunkowych.

 • Płynna i ekspansywna
 • Grubość warstwy: 15-80 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 40 MPA PO 24 H
 • do wykonywania podlewek pod słupy betonowe i stalowe
 • zalewania połączeń elementów prefabrykowanych
 • osadzania w betonie kotew, prętów i innych elementów stalowych
 • wypełniania niewielkich ubytków w betonie
 • bardzo dobre właściwości podpływania
 • ekspansywna
 • samoniwelująca
 • szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość końcowa
 • mrozoodporna
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • klasa przeciwpożarowa A1 – niepalna, zgodnie z PN-EN 13501-1
 • niski współczynnik wody do cementu
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz
 • podlewka kompatybilna z dodatkiem PM 61 (dodatek umożliwia wykonywanie prac w obniżonej temperaturze, nie wpływa negatywnie na właściwości podlewki takie jak konsystencja, rozpływ, pęcznienie)

Do tego produktu polecamy również