, , , , , , ,

EuroGrout 01, 02, 04, 08, 016


Zaprawy i betony do wykonywania podlewek pod łożyska mostowe, maszyny i urządzenia, kotwienia elementów stalowych w betonie, zalewania elementów torowych, wypełniania szczelin pomiędzy prefabrykatami, a także do montażu słupów.

 • Płynna i ekspansywna
 • Grubość warstwy: EG 01 – 10-25 mm; EG 02 – 10-50 mm; EG 04 – 20-100 mm; EG 08 – 50-200 mm; EG 016 – 60-400 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
EG 01, 02 ≥ 40 MPA, EG 04, 08, 016 ≥ 45 MPA PO 24 H
 • wykonywanie podlewek pod łożyska mostowe, słupy stalowe i betonowe
 • wykonywanie podlewek pod szyny jezdne
 • podlewanie wszelkiego rodzaju elementów i urządzeń
  obciążonych dynamicznie (turbiny, sprężarki, silniki)
 • osadzanie w betonie kotew, prętów i innych elementów stalowych
 • zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych
 • wypełnianie ubytków w konstrukcjach betonowych
 • wysoce płynne
 • bardzo dobre właściwości podpływania i wypełniania pustych przestrzeni w betonie
 • ekspansywne
 • samoniwelujące
 • wysoka wodoszczelność
 • obciążalność mechaniczna już po ok. 24 h (w +20°C)
 • mrozoodporność F200, zgodnie z Procedurą IBDiM Nr PB/TM-1/12
 • odmiana HS – zwiększona odporność na agresję siarczanową
 • ograniczone wnikanie chlorków
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • klasa przeciwpożarowa A1 – niepalne, zgodnie z PN-EN 13501-1
 • niski współczynnik wody do cementu
 • nadają się do wewnątrz i na zewnątrz