, ,

Kerasal MRM 17 S 02


Zaprawa natryskowa do powlekania wnętrz zbiorników wody przeznaczonej do spożycia, budowli magazynujących wodę bardzo miękką, o wysokiej zdolności rozpuszczania kalcytu (również wodę surową).

 • Czysto mineralna bez dodatków organicznych
 • Natrysk strumieniem grubym
 • Grubość warstwy: min 10 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
 • KERASAL® MRM 17 S 02 stosuje się do powlekania powierzchni instalacji, głównie zbiorników wody nieuzdatnionej i pitnej, narażonych na działanie wód o wysokiej rozpuszczalności kalcytu i podatności na ługowanie lub w celu zwiększenia ich wytrzymałości
  mechanicznej np. wewnętrzne powierzchnie zbiorników wody pitnej, powlekanie zbiorników przeznaczonych do odbioru wód nieuzdatnionych
 • na podstawie analiz wody, należy wcześniej stwierdzić
  odpowiedniość zaprawy KERASAL® MRM 17 S 02
 • nieorganiczna
 • szybko utwardzalna
 • możliwość obróbki powierzchni sufitowych
 • możliwość natrysku do warstwy o grubości 20 mm, w przypadku miejscowych zagłębień – więcej
 • możliwość wygładzenia
 • bardzo niska nasiąkliwość, dzięki dużej gęstości
 • wysoka przyczepność do starego betonu lub podłoża
 • wysoka odporność na hydrolizę
 • wysoka odporność na działanie wodę nieuzdatnionej i pitnej,o współczynniku rozpuszczalności kalcytu > 5 mg/l
 • wysoka odporność na działanie wód o zawartości siarczanów < 15 g/l
 • odporny na miękkie i kwaśne wody o wartości pH ≥ 5,5
 • spełnia wymogi DVGW karta W 300 do zastosowań w obszarze wody pitnej
 • spełnia wymogi higieniczne do zastosowania w obszarze wody pitnej i środków spożywczych (sprawdzono według DVGW karta W 347 – zgodnie z W 347, badanie mikrobiologiczne według DVGW W 270 nie jest konieczne, gdyż KERASAL® MRM 17 S 02 nie zawiera dodatków organicznych)
 • Zaprawa natryskowa KERASAL® MRM 17 S 02 podlega ciągłej kontroli wewnątrzzakładowej, a produkcja posiada certyfikat ISO 9001