, ,

Kerasal MRM 14 C 02


Zaprawa natryskowa do nanoszenia powłok na ściany i posadzki, naprawy i reprofilacji nośnych elementów betonowych i żelbetowych, a także wzmacniania konstrukcji i powłok.

 • Czysto mineralna bez dodatków organicznych
 • Natrysk strumieniem grubym
 • Grubość warstwy: 10-25 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
 • Produkty serii KERASAL® MRM znajdują zastosowanie w zakresie napraw betonu, w szczególności w zbiornikach wody pitnej np. wnętrza zbiorników wody pitnej,naprawa betonu,reprofilacja nośnych elementów konstrukcji betonowych/ żelbetowych, wzmocnienie istniejących konstrukcji, wyprawy cementowe o grubości warstwy ≤ 30 mm dla starych i nowych konstrukcji
 • nieorganiczne
 • bardzo niska nasiąkliwość dzięki wysoce szczelnemu
 • zagęszczeniu
 • mrozoodporne – F200 (200 cykli zamrażania/odmrażania)
 • stopień wodoszczelności – W10
 • ograniczony skurcz
 • wysoka odporność na hydrolizę
 • wysoka przyczepność do powierzchni mineralnych
 • natrysk jednowarstwowy o grubości warstwy do
 • kilku centymetrów, również powyżej miejscowych zagłębień
 • możliwość gładzenia
 • spełnia wymogi do stosowania w obszarze wody pitnej zawarte w wytycznych W 300 DVGW (Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Gazu i Wody)
 • dopuszczenie higieniczne do stosowania w obszarze wody i żywności (przebadano według wytycznej W 347 DVGW – zgodnie z W 347 DVGW badanie mikrobiologiczne według wytycznej W 270 DVGW nie jest wymagane, ponieważ KERASAL® MRM nie zawiera żadnych dodatków organicznych)
 • KERASAL® MRM występuje w różnych opcjach, np. MRM 14 C 02 o ziarnistości 0-2 mm do warstw o grubości ≥ 10 mm