, ,

Kerasal ANS 14 B 02 Boden


Zaprawa natryskowa przeznaczona do nanoszenia powłok na posadzki, naprawy i reprofilacji nośnych elementów betonowych i żelbetowych, a także wzmacniania konstrukcji i powłok.

 • Czysto mineralna bez dodatków organicznych
 • Natrysk strumieniem cienkim
 • Grubość warstwy: 15-30 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
 • powlekanie posadzek w zbiornikach wody pitnej
 • naprawa betonu
 • reprofilacja nośnych elementów konstrukcji betonowych/żelbetowych
 • wyprawy cementowe o grubości warstwy ≥ 15 mm dla starych i nowych konstrukcji
 • nieorganiczne
 • bardzo niska nasiąkliwość dzięki wysoce szczelnemu zagęszczeniu
 • niska kurczliwość
 • wysoka odporność na hydrolizę
 • duża przyczepność do starego betonu lub podłoża
 • natrysk jednowarstwowy o grubości warstwy do kilku centymetrów, również powyżej miejscowych zagłębień
 • możliwość gładzenia
 • spełnia wymogi do stosowania w obszarze wody pitnej, zawarte w wytycznych W 300 DVGW (Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Gazu i Wody)
 • dopuszczenie higieniczne do stosowania w obszarze wody i żywności (przebadano według wytycznej W 347 DVGW – zgodnie z W 347 DVGW, badanie mikrobiologiczne według wytycznej W 270 DVGW nie jest wymagane, ponieważ KERASAL® ANS 14 nie zawiera żadnych dodatków organicznych)