,

EuroCret 20 HSF


Zaprawa naprawcza typu PCC II, przeznaczona do naprawy betonu (powierzchnie pionowe, sufitowe narażone na zwiększoną agresję siarczanową) w obiektach hydrotechnicznych, zbiornikach żelbetowych, infrastrukturze komunikacyjnej w hydrotechnice.

 

 • Plastyczna
 • Grubość warstwy: 6-50 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 10 MPA PO 24 H, ≥ 50 MPA PO 28 DNIACH
 • do wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni betonowych w konstrukcjach inżynierskich narażonych na zwiększoną agresję siarczanową
 • reprofilacji powierzchni betonowych zarówno nowo  wykonywanych, jak i naprawianych, w konstrukcjach inżynierskich
 •  wykonywania mineralnych powłok ochronnych
 • wysoka przyczepność do powierzchni betonowych
 • łatwa w przygotowaniu i obróbce
 • można stosować jako zaprawę SPCC
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz
 • klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1,XA2
 • powłoka odporna na działanie wody zakwaszonej do pH 3,5 zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN 88/B-06250
 • wysoka odporność na karbonatyzację zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDiM Nr PB/TM-1/12
 • ogranicza wnikanie chlorków zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG