, ,

EuroHarz EP12


Uniwersalna barwna dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntów, mas wyrównawczo-szpachlowych, jastrychów żywicznych oraz do posadzek przemysłowych.
 
 • Wysoka przyczepność do betonu
 • Znakomite parametry wytrzymałościowe
 • Tworzy powłoki szczelne dla wody i innych cieczy
 • Produkt bezrozpuszczalnikowy
 • Niska zawartość LZO

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
Komponent A (puszka 8,2 kg) i Komponent B (puszka 1,8 kg)
 • Zalecany jako grunt do podłoży betonowych, zapraw cementowych, a także zapraw i powłok epoksydowych i poliuretanowych (np. w systemach posadzkowych EuroHarz)
 • Wyrób może być stosowany jako pierwsza warstwa impregnująca luźne podłoża betonowe, dająca powierzchniowe wzmocnienie i jednolity kolor
 • Może być stosowany jako spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i epoksydowo-mineralnych mas wyrównawczo-szpachlowych, po wymieszaniu z kruszywem kwarcowym jako warstwa wyrównująca i zaprawa o wysokich parametrach wytrzymałościowych
 • Do wklejania kotew oraz sklejania elementów betonowych i kamiennych
 • Materiał do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • Wysoka przyczepność do betonu
 • Znakomite parametry wytrzymałościowe
 • Zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
 • Tworzy powłoki szczelne dla wody i innych cieczy
 • Właściwości hydrofobowe
 • Uniwersalność zastosowań (grunt, impregnat, składnik zapraw, jastrychów, wylewek, powłok)
 • Szeroki zakres stosowania i komponowania mieszanki zarobowej z dodatkiem wypełniaczy kwarcowych
 • Produkt bezrozpuszczalnikowy
 • Niska zawartość LZO