, , ,

EuroGrout Plast 01, 04


Zaprawy przeznaczone do montażu łożysk mostowych, stóp, urządzeń oraz krawężników.

 • Plastyczne i ekspansywne
 • Grubość warstwy: EG Plast 01 – 5-20 mm; EG Plast 04 – 15-100 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 40 MPA PO 24 H
 • układanie krawężników kamiennych, betonowych polimerobetonowych i nawierzchni z kamieni naturalnych
 • podbijanie i osadzanie łożysk mostowych i obciążonych  elementów konstrukcji stalowych
 • podbijanie i osadzanie systemów szynowych, itp.
 • wypełnianie szczelin pomiędzy prefabrykatami z betonu
 • wypełnianie ubytków w konstrukcjach betonowych
 • ekspansywne
 • plastyczne
 • duża stabilność przy maksymalnej grubości podbijania
 • dobre właściwości aplikacyjne do ok. 45 min po wymieszaniu
 • wysoka wodoszczelność
 • obciążalność mechaniczna po 24 h
 • mrozoodporność F200, zgodnie z procedurą IBDiM Nr PB/TM-1/12
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • odporna na działanie chlorków, zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • klasa przeciwpożarowa A1 – niepalne, zgodnie z PN-EN 13501-1
 • nadają się do wewnątrz i na zewnątrz