,

BituCRET


Stosowana na zimno, trzyskładnikowa elastyczna hydroizolacja bitumiczna, w systemie z warstwą ochronną. Do zastosowania na powierzchniach betonowych przygotowanych pod nawierzchnie asfaltowe, obciążone ruchem kołowym, w obiektach inżynierii komunikacyjnej, korytach balastowych w infrastrukturze kolejowej oraz na parkingach.
 
 • Łatwa i szybka w stosowaniu
 • Nie wymaga gruntowania
 • Wysokoelastyczna, mostkująca rysy (także w ujemnych temperaturach)
 • Mrozoodporność F200
 • Możliwość obciążenia kruszywem po ok. 4 godzinie

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

MROZOODPORNOŚĆ
F200
PAKOWANIE
Składnik A (wiadro 10,3 kg) Składnik B (wiadro 5,1 kg) Składnik C (4,6 kg) Membrana ochronna 10 m²
 • koryta balastowe zasypywane tłuczniem
 • obiekty inżynierii kolejowej oraz tramwajowej
 • obiekty inżynierii lądowej
 • na powierzchniach betonowych przygotowanych pod
  nawierzchnie asfaltowe obciążone ruchem kołowym w obiektach inżynierii komunikacyjnej i parkingach
 • łatwa i szybka w stosowaniu
 • trwały system izolacji przeciwwodnej
 • nie wymaga gruntowania
 • wysokoelastyczna, mostkująca rysy (także w ujemnych temperaturach)
 • trzyskładnikowa z systemową warstwą ochronną
 • tworzy membranę bezszwową
 • dobra przyczepność do matowo wilgotnych podłoży betonowych
 • dobra przyczepność do betonu, stali, kamienia, żywic
 • mrozoodporność F200
 • możliwość obciążenia kruszywem po ok. 4 godzinach
 • możliwość chodzenia bezpośrednio po rozłożeniu warstwy ochronnej
 • możliwość układania asfaltu po 5 godzinach
 • w sprzyjających warunkach po 24 godzinach od zakończenia
  betonowania możliwość układania systemu
 • łatwy w stosowaniu rolowy system ochrony izolacji
 • możliwość stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych
 • nie wymaga wyrównania drobnych nierówności podłoża