,

EuroCret SM 04 BK


Zaprawa torkretowa o podwyższonej odporności na ścieranie.

 • Mały odskok podczas aplikacji
 • Bardzo dobra przyczepność do betonu
 • Wysoka wytrzymałość i wodoszczelność

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

MROZOODPORNOŚĆ
F200
PAKOWANIE
WOREK 30 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 60 MPA PO 28 DNIACH
 • Zaprawa torkretowa EuroCret® SM 04 BK przeznaczona jest do naprawy i modernizacji metodą suchego natrysku powierzchni betonowych, kamiennych, murowych i skalnych, takich jak: tamy, zapory wodne, kanały, tunele, ściany oporowe, zbiorniki oczyszczalni ścieków, obiekty mostowe i inne obiekty inżynierskie
 • Z uwagi na podwyższoną odporność na ścieranie zalecana jest do napraw budowli hydrotechnicznych narażonych na tarcie i ścieranie związane z dużym przepływem wody oraz powierzchni betonowych w miejscach narażonych na duże ścieranie np.: składowiska opału, składowiska kruszyw
 • podwyższona odporność na ścieranie (zarówno na sucho jak i na mokro)
 • mrozoodporna (F200)
 • stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN 88/B-06250
 • mały odskok podczas aplikacji
 • bardzo dobra przyczepność do betonu
 • wysoka wytrzymałość i wodoszczelność
 • mały skurcz
 • wysoka odporność na karbonatyzację
 • nie zawiera chlorków
 • odporna na działanie soli rozmrażających
 • klasa ekspozycji XA1 (wg normy PN-EN 206-1)
 • reakcja na ogień – klasa A1