,

EuroCret 20


Zaprawa naprawcza typu PCC I przeznaczona do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu (powierzchnie poziome i pionowe): żelbetowych konstrukcji kubaturowych, posadzek, słupów, kominów, chłodni kominowych. Do stosowania w połączeniu z EuroCret MKH.

  • Plastyczna
  • Grubość warstwy: 6-40 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 25 MPA PO 24 H, ≥ 60 MPA PO 28 DNIACH
  • do napraw ubytków w betonie w konstrukcjach inżynierskich również obciążonych bezpośrednio ruchem kołowym
  • reprofilacji powierzchni betonowych zarówno nowowykonywanych, jak i naprawianych, w konstrukcjach inżynierskich
  • wykonywania i napraw posadzek przemysłowych
  • układania krawężników kamiennych i betonowych
  • wysoka przyczepność do powierzchni betonowych
  • łatwe w przygotowaniu i obróbce
  • dobra plastyczność
  • niskoskurczowe
  • wysoka odporność na ścieranie
  • wysoka odporność na karbonatyzację
  • odporne na mróz
  • odporne na działanie chlorków
  • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
  • można stosować jako zaprawy SPCC
  • występują w odmianach HS – na cemencie siarczanoodpornym
  • nadają się do wewnątrz i na zewnątrz
  • stopień wodoszczelności W12- odmiana  EuroCret® 20

Do tego produktu polecamy również