,

EuroCret 40 HSF


Zaprawa naprawcza typu PCC II przeznaczona do naprawy betonu (powierzchnie pionowe, sufitowe narażone na zwiększoną agresję siarczanową) w obiektach hydrotechnicznych, zbiornikach żelbetowych, infrastrukturze komunikacyjnej w hydrotechnice.

 • Plastyczna
 • Grubość warstwy: 12-60 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 12 MPA PO 24 H, ≥ 55 MPA PO 28 DNIACH
 • do wykonywania powłok ochronnych
 • wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni betonowych  w konstrukcjach inżynierskich narażonych na zwiększoną agresję siarczanową
 • reprofilacji powierzchni betonowych zarówno nowo wykonywanych, jak i naprawianych, w konstrukcjach inżynierskich

 

 • wysoka przyczepność do powierzchni betonowych 
 • łatwa w przygotowaniu i obróbce
 • klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1-XA3
 • na cemencie siarczanoodpornym, bez zawartości trójglinianu wapniowego (C3A=0)
 • powłoka odporna na działanie wody zakwaszonej do pH 3,5  zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN-88/B-06250
 • wysoka odporność na karbonatyzację, zgodnie z normą  PN-EN 13529:2005
 • mrozoodporność F200, zgodnie z Procedurą IBDiM Nr PB/TM-1/12
 • ogranicza wnikanie chlorków, zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • można stosować jako zaprawę SPCC
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz
 • współczynnik w/c < 0,45
 • odporna na wysolenia
 • odporna na korozję ługującą