,

BituCret Flex 2K


BituCret Flex 2K jest dwuskładnikową, dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową modyfikowaną polimerami.
 
 • Utworzone powłoki są grubowarstwowe oraz wysoko i trwale elastyczne z możliwością samonaprawy drobnych ubytków
 • Składnik sypki będzie korzystnie wpływać na schnięcie i powstanie trwałej odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi powłoki ochronnej.

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
32 kg (Składnik A 24 kg + Składnik B 8 kg)
 • Do hydroizolacji na powierzchniach pionowych i poziomych, poniżej poziomu gruntu (fundamentów, podziemnych części budynków i zbiorników na wodę nie przeznaczoną do spożycia) bez konieczności stosowania wkładek technicznych do głębokości 7m;
 • Do hydroizolacji międzywarstwowej pod podkładami monolitycznymi na balkonach i tarasach;
 • Do przyklejania punktowego lub całą powierzchnią płyt ochronnych, osuszających lub termoizolacyjnych ze styropianu XPS lub EPS;
 • Do stosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz zasolenia (odporność na wody zasolone – ok. 3% NaCl);
 • Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej do drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń;
 • Do obiektów kolei miejskiej „metra” bez ograniczeń;
 • Do zastosowań indywidualnych.
 • Do stosowania na suchych lub wilgotnych podłożach
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Gotowa do użycia
 • Nie wymaga stosowania rozpuszczalników
 • Proekologiczna
 • Odporna na działanie czynników atmosferycznych i substancji agresywnych od razu po aplikacji
 • Przenosi rysy i pęknięcia
 • Szczelna i trwale elastyczna
 • Tiksotropowa
 • Łatwa aplikacja pacą zębata
 • Nie spływa i nie odspaja się
 • Bezspoinowa brak widocznych połączeń