,

Planol PFM 240


Zaprawa cementowa z dodatkiem trasu reńskiego, do spoinowania nawierzchni z kamienia naturalnego.

 • Płynna
 • Nienasiąkliwa
 • Duża odporność na ścieranie i obciążenia mechaniczne

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

BARWA
SZARA
MROZOODPORNOŚĆ
F200
PAKOWANIE
WOREK 25KG
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥14 MPA po 24 H
 • Zaprawa przeznaczona do spoinowania mocno obciążonych nawierzchni z kamieni naturalnych.
 • Zalecana w rozwiązaniu systemowym z wszystkimi rodzajami podkładów betonowych Planol® Bettungsmörtel.
 • zawiera tras reński
 • niekurczliwa
 • duża odporność na obciążenia mechaniczne
 • bardzo dobre właściwości wypełniania spoin
 • duża odporność na ścieranie
 • mrozoodporność F200, zgodnie z Procedurą IBDiM Nr PB/TM- 1/12
 • stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN-88/B-06250
 • odporna na działanie soli odladzających
 • nienasiąkliwa
 • odporna na działanie chlorków i produktów ropopochodnych
 • dostępna w kolorze szarym
 • do wewnątrz i na zewnątrz