, ,

Kerasal HB 17 S


Mostek sczepny dla zapraw Kerasal ANS 17 S 02, Kerasal MRM 17 S 02, zapewniający lepszą przyczepność powłoki do podłoża.

 • Czysto mineralna bez dodatków organicznych

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
 • Warstwa sczepna Kerasal® HB 17 S jest stosowana
 • do nanoszenia powłok na posadzki, z materiałem Kerasal® ANS 17 S 02 Boden
 • do powłok nakładanych ręcznie, z produktem Kerasal® MRM 17 S 02
 • Warstwy sczepne umożliwiają uzyskanie dobrego połączenia między właściwymi powłokami a starym betonem
 • Warstwa sczepna Kerasal® HB 17 S jest czysto mineralna (typ 1 według DVGW W 300)
 • umożliwia wysoką trwałość połączenia z podłożem przy nakładaniu bez natryskiwania
 • ma odpowiednie właściwości higieniczne do zastosowań w obszarze wody przeznaczonej do spożycia (przebadane na podstawie arkusza roboczego DVGW W 347 – na podstawie W 347 badanie mikrobiologiczne wg DVGW W 270 nie jest
  konieczne, ponieważ warstwa sczepna nie zawiera dodatków organicznych)
 • jest niepalna, klasa wyrobów budowlanych A1 (DIN EN 13501-1)
 • zawiera niewielką ilość chromianów, na podstawie dyrektywy 2003/53/WE
 • podlega ciągłej kontroli własnej, a produkcja posiada certyfikat ISO 9001