, ,

EuroHarz EP10


Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości, do gruntowania, impregnacji, naprawy i wyrównywania podłoży oraz wykonywania zapraw i jastrychów żywicznych.
 
 • Wysoka przyczepność do betonu
 • Znakomite parametry wytrzymałościowe
 • Właściwości hydrofobowe

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
Komponent A (puszka 19,2 kg) i Komponent B (puszka 10,8 kg)
 • Gruntowanie podłoży mineralnych pod kolejne warstwy żywiczne epoksydowe i poliuretanowe (np. w systemach posadzkowych,
  izolacyjno-nawierzchniowych i powłokowych EuroHarz)
 • Samodzielne zabezpieczenie betonu przed pyleniem i przenikaniem
  wilgoci
 • Impregnacja i wzmocnienie powierzchniowe podłoży mineralnych
 • Jako grunt na świeżo ułożonym betonie (od 4 do 10 godzin od wyprodukowania mieszanki betonowej) oraz na beton wysezonowany, suchy oraz wilgotny i mokry (bez stojącej wody i wody w kapilarach)
 • Jako spoiwo do wykonywania zapraw naprawczych, warstw wyrównujących oraz jastrychów i wylewek o wysokiej wytrzymałości na ściskanie (po wymieszaniu z suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym)
 • Do wklejania kotew oraz sklejania elementów betonowych i kamiennych
 • Do wykonywania powłok laminacyjnych
 • Wysoka przyczepność do betonu
 • Bardzo dobra penetracja podłoży mineralnych (niska lepkość)
 • Znakomite parametry wytrzymałościowe
 • Zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
 • Właściwości hydrofobowe
 • Krótkie odstępy czasowe pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw
 • Łatwe przygotowanie materiału i aplikacja
 • Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (materiał mrozoodporny)
 • Uniwersalność zastosowań (materiał gruntujący, impregnujący, składnik zapraw, jastrychów, wylewek)
 • Materiał bezrozpuszczalnikowy