, ,

EuroHarz Coat EP 20


Całosezonowa powłoka ochronna o wysokiej odporności chemicznej. Materiał przeznaczony jest do wykonywania międzywarstw i/lub warstw nawierzchniowych, w epoksydowych i epoksydowo-poliuretanowych systemach powłok ochronnych, zabezpieczających konstrukcje betonowe i żelbetowe, eksploatowane w agresywnej atmosferze przemysłowej, morskiej oraz w zanurzeniu.

 • Bardzo wysoka odporność chemiczna
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz elastyczność powłok
 • Farba posiada zdolność utwardzania się w niskich temperaturach (do -5°C)

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

 • Wykonywanie międzywarstw i/lub warstw nawierzchniowych w epoksydowych i epoksydowo-poliuretanowych systemach powłok ochronnych zabezpieczających konstrukcje betonowe i żelbetowe eksploatowane w agresywnej atmosferze przemysłowej, morskiej oraz w zanurzeniu
 • Jako część systemu zabezpieczającego lub samodzielna, szczelna, chemoodporna powłoka ochronna konstrukcji z betonu i żelbetu obciążonych wodą, wodą agresywną, ściekami, kondensatem wodnym, skroplinami, pracujących w warunkach zanurzenia lub zakopanych w gruncie (zbiorniki, wewnętrzne strony płaszczy chłodni kominowych i wentylatorowych, górne strefy kominów itp.)
 • Zabezpieczanie: betonowych konstrukcji energetycznych i przemysłowych, elementów zespołów portowych, zbiorników, grodzi, śluz, obiektów oczyszczalni ścieków, tac i wanien bezpieczeństwa pod zbiornikami substancji agresywnych oraz innych konstrukcji narażonych na działanie agresywnego środowiska
 • Wysoka zawartość części stałych, umożliwiająca wykonywanie powłok o dużej grubości pojedynczej warstwy (zarówno na mokro jak i na sucho)
 • Bardzo dobra przyczepność do betonu i podłoży mineralnych
 • Możliwość stosowania jako warstwa renowacyjna istniejących powłok o dobrej przyczepności do podłoża
 • Wysoka szczelność, wytrzymałość mechaniczna oraz elastyczność uzyskanych powłok
 • Tworzy powłoki o wysokim oporze dyfuzyjnym na parę wodną i dwutlenek węgla (SD, CO2 > 50 m)
 • Znakomita odporność chemiczna – utwardzona powłoka posiada odporność na działanie m.in. roztworów soli, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego, benzyny, spalin, niektórych rozpuszczalników organicznych, ścieków, skroplin, wody i kondensatu wodnego (również o odczynie kwaśnym – pH ≥ 2,5)
 • Farba posiada zdolność do utwardzania się w niskich temperaturach (do -5°C)