, , , , , ,

EuroGrout BV-T


Ekspansywna zaprawa zalewowa o podwyższonych wytrzymałościach.

 • Płynna i ekspansywna
 • Grubość warstwy: 20-120 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
KLASA A1
≥ 70 MPA PO 24 H
 • do podlewania konstrukcji fundamentów lądowych turbin wiatrowych
 • do montażu elementów stalowych, betonowych
 • szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość końcowa
 • bardzo dobre właściwości podpływania
 • ekspansywna
 • Stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN-88/B-06250
 • odporna na mróz, sól drogową, olej i produkty pochodne
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
 • odporna na działanie chlorków
 • klasa przeciwpożarowa A1 – niepalna, zgodnie z PN-EN 13501-1
 • niski współczynnik wody do cementu