,

EuroCret SSM 04 HS


Zaprawa torkretowa na bazie cementu siarczanoodpornego.

 • Bardzo dobra przyczepność do betonu
 • Uziarnienie do 4 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

MROZOODPORNOŚĆ
F200
PAKOWANIE
WOREK 30 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 45 MPA PO 28 DNIACH
 • Zaprawa torkretowa EuroCret® SSM 04 HS przeznaczona jest do systemowej naprawy i modernizacji metodą suchego natrysku powierzchni betonowych, kamiennych, murowych i skalnych, takich jak: tamy, zapory wodne, kanały, tunele, ściany oporowe, zbiorniki oczyszczalni ścieków, obiekty mostowe i inne obiekty inżynierskie w szczególności w miejscach występowania obciążeń chemicznych kategorii XA1 – XA3 wg normy PN-EN 206-1
 • mrozoodporna (F200)
 • klasa ekspozycji XA1 -XA3 (wg normy PN-EN 206-1)
 • mały odskok podczas aplikacji
 • bardzo dobra przyczepność do betonu
 • wysoka wytrzymałość i wodoszczelność
 • mały skurcz
 • wysoka odporność na karbonatyzację
 • nie zawiera chlorków
 • odporna na działanie soli rozmrażających
 • reakcja na ogień – klasa A1