,

EuroCret SB 08 HS


Beton natryskowy do naprawy i modernizacji konstrukcji betonowych na bazie cementu siarczanoodpornego.

 • Bardzo dobra przyczepność do betonu
 • Uziarnienie do 8 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

MROZOODPORNOŚĆ
300 CYKLI
PAKOWANIE
WOREK 30 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 55 MPA PO 28 DNIACH
 • do napraw i modernizacji powierzchni betonowych wszystkich typów (tunele, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki wody pitnej),
 • powierzchni betonowych w miejscach narażonych na duże ścieranie np.: składowiska opału, składowiska kruszyw
 • w miejscach obciążeń chemicznych, w przypadku wysokiej koncentracji siarczanów w podłożu
 • do wewnątrz i na zewnątrz
 • mały odskok podczas aplikacji
 • wysoka odporność na ścieranie
 • wysoka wytrzymałość i wodoszczelność
 • na cemencie siarczanoodpornym, bez zawartości trójglinianu wapniowego (C3 A=0)
 • nie zawiera chlorków
 •  odporna na działanie mrozu i sole rozmrażające
 • bardzo dobra przyczepność do betonu
 • spełnia wymagania normy PN-EN 206-1 odnośnie klas ekspozycji XA1-XA3
 • reakcja na ogień: klasa europejska A1