,

EuroCret BD 1645


Beton o klasie wytrzymałości C35/45.

 • Plastyczna
 • Niskoskurczowy
 • Uziarnienie do 16 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

MROZOODPORNOŚĆ
F200
PAKOWANIE
WOREK 30 KG
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 45 MPA PO 28 DNIACH
 • do naprawy dużych ubytków w betonie w konstrukcjach inżynierskich, również obciążonych bezpośrednio ruchem kołowym
 • reprofilacji powierzchni betonowych zarówno nowo wykonywanych, jak i naprawianych
 • wykonania i naprawy posadzek przemysłowych o podwyższonej ścieralności
 • wykonania i naprawy skarp
 • wykonania drobnych elementów wylewanych bezpośrednio na budowie
 • plastyczny
 • mrozoodporność F200, zgodnie z normą PN-88/B-06250
 • łatwy w przygotowaniu i obróbce
 • dobra przyczepność do powierzchni cementowych
 • niskoskurczowy
 • wysoka odporność na ścieranie
 • wysoka odporność na karbonatyzację, zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • odporny na działanie chlorków, zgodnie, z normą PN-EN 13529:2005
 • nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz
 • można układać na wszystkich podłożach na spoiwie cementowym oraz na warstwach izolacji (folia, papa)