,

EuroCret RS


Szpachla cementowa typu PCC przeznaczona do wyrównywania powierzchni betonowych oraz wypełniania niewielkich ubytków w konstrukcjach narażonych na agresję siarczanową.
 
 • Wysoka odporność na siarczany
 • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych
 • Łatwa obróbka
 • Grubość warstwy: całe powierzchnie – do 4 mm, miejscowo – do 6 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WOREK 25 KG
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 40 MPA PO 28 DNIACH
 • do kosmetyki betonów natryskowych
 • do szpachlowania powierzchni betonowych wszystkich typów tj. mosty, wiadukty, oczyszczalnie ścieków, ściany parkingów itp.
 • naprawy powierzchni narażonych na korozję siarczanową
 • szpachlowania ubytków od 2 do 10 mm powierzchni sufitowych i ścian w systemie EuroCret®
 • jednoskładnikowa
 • nie zawiera chlorków
 • mrozoodporna
 • bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych
 • wysoka odporność na karbonatyzację
 • wysoka odporność na korozję siarczanową
 • stopień wodoszczelności W12 zgodnie z normą PN-88/B-06250