Zastosowanie mineralnych zapraw natryskowych KERASAL

Planując remont zbiornika magazynującego wodę przeznaczoną do spożycia, warto dobrać materiał, który spełni odpowiednie wymogi. Jak wyglądała modernizacja zbiornika na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Wasilkowie, z zastosowaniem zapraw KERASAL?

Nieorganiczne powłoki mineralne w systemach magazynowania wody pitnej

Zbiorniki wody pitnej są ważnym elementem systemu zaopatrzenia w wodę, gdyż gwarantują bezpieczeństwo dostaw wody w okresie maksymalnego zużycia. Stały kontakt powierzchni betonowej zbiorników z wodą wraz z wynikającymi z tego zagrożeniami hydrolitycznymi powoduje, że nawet „najlepsze” tego typu konstrukcje i powłoki wewnętrzne z upływem czasu wymagają naprawy.

Hydrofobizacja nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego

Uszkodzenia nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego pojawiają się mimo stosowania sprawdzonego składu betonu oraz wysokiej jakości materiałów użytych do wyrobu mieszanki betonowej. Przyczyny zachodzących procesów destrukcyjnych to między innymi działanie mrozu oraz stosowanie w okresie zimowym chemicznych środków odladzających, co wynika z konieczności zapewnienia ciągłej gotowości eksploatacyjnej nawierzchni lotniskowych.

Nasi partnerzy: