FUNDUSZPOLSKA ncbrUNIA

Zastosowanie mineralnych zapraw natryskowych KERASAL

Planując remont zbiornika magazynującego wodę przeznaczoną do spożycia, warto dobrać materiał, który spełni odpowiednie wymogi. Jak wyglądała modernizacja zbiornika na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Wasilkowie, z zastosowaniem zapraw KERASAL?

Nieorganiczne powłoki mineralne w systemach magazynowania wody pitnej

Zbiorniki wody pitnej są ważnym elementem systemu zaopatrzenia w wodę, gdyż gwarantują bezpieczeństwo dostaw wody w okresie maksymalnego zużycia. Stały kontakt powierzchni betonowej zbiorników z wodą wraz z wynikającymi z tego zagrożeniami hydrolitycznymi powoduje, że nawet „najlepsze” tego typu konstrukcje i powłoki wewnętrzne z upływem czasu wymagają naprawy.

Hydrofobizacja nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego

Uszkodzenia nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego pojawiają się mimo stosowania sprawdzonego składu betonu oraz wysokiej jakości materiałów użytych do wyrobu mieszanki betonowej. Przyczyny zachodzących procesów destrukcyjnych to między innymi działanie mrozu oraz stosowanie w okresie zimowym chemicznych środków odladzających, co wynika z konieczności zapewnienia ciągłej gotowości eksploatacyjnej nawierzchni lotniskowych.

Nasi partnerzy: