, ,

EuroHarz Sealer EP10


Specjalny, głęboko penetrujący grunt epoksydowy oraz preparat impregnujący i wzmacniający powierzchniowo beton oraz szczelne powierzchnie mineralne.

 • Wysoka zdolność penetracji i powierzchniowego wzmacniania podłoży mineralnych
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Znakomite właściwości doszczelniające

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
Komponent A (puszka 15 l) i Komponent B (puszka 5 l)
 • Wykonywanie warstw gruntujących w systemach powłokowych do ochrony konstrukcji betonowych, w tym także obciążonych wodą, wodą agresywną, kondensatem wodnym, skroplinami, ściekami lub agresywnymi mediami (wewnętrzne strony płaszczy chłodni kominowych i wentylatorowych, zbiorniki oczyszczalni ścieków, górne strefy kominów, tace i wanny bezpieczeństwa pod zbiornikami substancji agresywnych itp.)
 • Impregnacja i wzmocnienie powierzchniowe podłoży mineralnych obciążonych dynamicznie (także obciążonych bezpośrednio ruchem drogowym), narażonych na niszczące działanie czynników mechanicznych i chemicznych (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, strefy mokre przepustów, gzymsy, mury oporowe itp.)
 • Wykonywanie warstw sczepnych, poprawiających przyczepność do podłoża zapraw żywiczno-mineralnych i żywicznych
 • Impregnacja świeżego betonu np. podczas wznoszenia konstrukcji metodą betonowania w technologii deskowania ślizgowego
 • Zabezpieczanie betonu przed pyleniem, wnikaniem wilgoci oraz nasiąkaniem cieczami
 • Materiał o wysokiej zdolności penetracji i powierzchniowego wzmacniania podłoży mineralnych (betonowych, ceramicznych itp.)
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Znakomite właściwości doszczelniające
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Może być stosowany do impregnacji świeżego betonu
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Łatwe przygotowanie materiału i aplikacja