, ,

EuroHarz PUUV30


Elastyczna, przenosząca zarysowania podłoża powłoka poliuretanowa o wysokiej
odporności chemicznej i mechanicznej oraz odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
 
 • Znakomita odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Nie wymaga stosowania dodatkowych warstw ochronnych

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

 • Przenosząca zarysowania podłoża, szczelna powłoka ochronna stosowana na dynamicznie obciążonych elementach konstrukcyjnych (gzymsy mostów i wiaduktów, betonowe bariery drogowe, mury oporowe, pylony itp.).
 • Do zabezpieczania powierzchni obciążonych intensywnym ruchem pieszych oraz ruchem kołowym, m. in. chodniki mostów, strefy parkingów i garaży wielopoziomowych, kładki pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, hale serwisowe, myjnie i warsztaty samochodowe.
 • Jako chemoodporna powłoka ochronna konstrukcji pracujących w warunkach
  długotrwałego lub stałego obciążenia wodą, wodą agresywną, ściekami, np. wnętrza zbiorników oczyszczalni ścieków.
 • Opcjonalna warstwa zamykająca wielowarstwowych systemów
  posadzkowych i izolacyjno-nawierzchniowych na bazie poliuretanów i żywic, takich jak np. systemy posadzkowe kwarcowe monokolor oraz systemy chodników.
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Znakomita odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Doskonałe właściwości izolacyjne
 • Wysoka elastyczność (posiada wysoką zdolność przenoszenia zarysowań podłoża)
 • Nie wymaga stosowania dodatkowych warstw ochronnych
 • Uniwersalność zastosowań
 • Faktura powierzchni gładka lub antypoślizgowa
 • Łatwa aplikacja i utrzymanie czystości
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz