,

EuroHarz FF 40


Elastyczny poliuretanowy materiał uszczelniający.

 • Długi czas obróbki (40-60 min)
 • Trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur
 • Wodoszczelny
 • Mrozoodporny
 • Odporny na zmienne warunki atmosferyczne

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

PAKOWANIE
WORECZEK 600 ML
 • do elastycznego wypełnienia i uszczelnienia poziomych lub pionowych przerw i szczelin dylatacyjnych poddanych zwiększonym obciążeniom
 • wypełnienia i uszczelnienia połączeń między elementami betonowymi, kamiennymi i stalowymi
 • wypełnienia rys i pęknięć
 • uszczelnienia dylatacji w płytkach ceramicznych, płytach betonowych, przepustach rurowych i kablowych
 • odkształcalność elastyczna 25% wg normy PN-EN ISO 9047
 • trwale elastyczna w szerokim zakresie temperatur (także ujemnych)
 • wypełnianie szczelin i dylatacji w zakresie 5 – 30 mm
 • odporna na zmienne warunki atmosferyczne
 • bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych
 • tiksotropowa – nie spływa w szczelinach i dylatacjach
 • długi czas obróbki (40-60 minut)
 • wodoszczelna
 • mrozoodporna
 • po utwardzeniu bardzo dobra odporność chemiczna
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz