,

EuroCret SSM 04 70


Zaprawa torkretowa do naprawy i modernizacji konstrukcji betonowych.

 • Bardzo dobra przyczepność do betonu
 • Podwyższona wytrzymałość końcowa

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

MROZOODPORNOŚĆ
F200
PAKOWANIE
WOREK 30 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
KLASA A1
≥ 70 MPA PO 28 DNIACH
 • Zaprawa torkretowa EuroCret® SSM 04 70 przeznaczona jest do naprawy i modernizacji metodą suchego natrysku powierzchni betonowych, kamiennych, murowych i skalnych, takich jak: tamy, zapory wodne, kanały, tunele, ściany oporowe, zbiorniki oczyszczalni ścieków, obiekty mostowe i inne obiekty inżynierskie
 • zwiększona wytrzymałości na ściskanie: klasa betonu C55/67
 • mrozoodporna (F200)
 •  bardzo dobra przyczepność do betonu
 • wysoka wytrzymałość i wodoszczelność
 • mały skurcz
 • wysoka odporność na karbonatyzację
 • nie zawiera chlorków
 • odporna na działanie soli rozmrażających
 • klasa ekspozycji XA1 (wg normy PN-EN 206-1)
 • reakcja na ogień – klasa A1