,

EuroCret SM 04


Zaprawa torkretowa do naprawy i modernizacji konstrukcji betonowych.

 • Bardzo dobra przyczepność do betonu
 • Uziarnienie do 4 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

MROZOODPORNOŚĆ
F200
PAKOWANIE
WOREK 30 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 45 MPA PO 28 DNIACH
 • Zaprawa torkretowa EuroCret® SM 04 przeznaczona jest do systemowej naprawy i modernizacji metodą suchego natrysku powierzchni betonowych, kamiennych, murowych i skalnych, takich jak: tamy, zapory wodne, kanały, tunele, ściany oporowe, zbiorniki oczyszczalni ścieków, zbiorniki wody przeznaczonej do spożycia, obiekty mostowe i inne obiekty inżynierskie
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDiM Nr PB/TM-1/12
 • dopuszczenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia
 • mały odskok podczas aplikacji
 • bardzo dobra przyczepność do betonu
 • wysoka wytrzymałość i wodoszczelność
 • mały skurcz
 • wysoka odporność na karbonatyzację, zgodnie z normą PN-EN 13529:2005
 • zawartość jonów chlorkowych, zgodnie z PN-EN 1015-17
 • odporność na działanie soli rozmrażających, zgodnie z PN-EN 13687-1:2008
 • klasa ekspozycji XA1 (wg normy PN-EN 206-1)
 • reakcja na ogień – klasa A1