,

EuroCret SM 04 R


Zaprawa torkretowa o przyspieszonym czasie wiązania.
 
 • Bardzo dobra przyczepność do betonu
 • Krótki czas wiązania
 • Uziarnienie do 4 mm

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ

MROZOODPORNOŚĆ
F200
PAKOWANIE
WOREK 30 KG
REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA A1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
≥ 45 MPA PO 28 DNIACH
 • Zaprawa torkretowa EuroCret® SM 04 R przeznaczona jest do naprawy i modernizacji metodą suchego natrysku powierzchni betonowych, kamiennych, murowych i skalnych, takich jak: tamy, zapory wodne, kanały, tunele, ściany oporowe, zbiorniki oczyszczalni ścieków, obiekty mostowe i inne obiekty inżynierskie
 • przyspieszony czas wiązania oraz szybki przyrost wytrzymałości
 • mrozoodporna (F200)
 • bardzo dobra przyczepność do betonu
 • wysoka wytrzymałość i wodoszczelność
 • mały skurcz
 • wysoka odporność na karbonatyzację
 • nie zawiera chlorków
 • odporna na działanie soli rozmrażających
 • klasa ekspozycji XA1 (wg normy PN-EN 206-1)
 • reakcja na ogień – klasa A1