TRASA W-Z
W ŁODZI


 

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w dużej inwestycji związanej z główną arterią komunikacyjną Łodzi. Dostarczyliśmy rozwiązania do ułożenia nowej nawierzchni z kostki brukowej na skrzyżowaniach i torowiskach linii tramwajowych. Cały system jest odporny na bardzo duże obciążenia. Inwestycja korzystnie wpłynęła na estetykę ważnej trasy komunikacyjnej w mieście.

Zastosowane rozwiązania:

EuroGrout Plast 04
EuroCret MKH
Planol Pflasterfugenmörtel