ŚLUZA MIKASZÓWKA


 

Śluza Mikaszówka jest jedenastą śluzą na Kanale Augustowskim. Wybudowano ją w 1828 r., a sam kanał wraz z budowlami wodnymi został ujęty w rejestrze zabytków. Obecnie śluzy są wykorzystywane głównie do spływów kajakowych. Przy zastosowaniu naszych rozwiązań został odnowiony interesujący obiekt, będący atrakcją turystyczną regionu.

Zastosowane rozwiązania:

EuroCret SM 04
EuroGrout Inject
EuroCret HMC