OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZAJKA


 

W ramach inwestycji dostarczyliśmy rozwiązania do remontu trzech kolektorów w największej oczyszczalni ścieków w Warszawie. Projektant postawił duże wymagania dla materiału naprawczego, między innymi bardzo wysoką mrozoodporność, odporność na działanie siarczanów, wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz niski skurcz. Po trzyletnim okresie użytkowania stan wyremontowanego obiektu potwierdził wysoką jakość zastosowanych materiałów.

Zastosowane rozwiązania:

Topolit KSM