FUNDUSZPOLSKA ncbrUNIA

Nieorganiczne powłoki mineralne w systemach magazynowania wody pitnej

Zbiorniki wody pitnej są ważnym elementem systemu zaopatrzenia w wodę, gdyż gwarantują bezpieczeństwo dostaw wody w okresie maksymalnego zużycia. Stały kontakt powierzchni betonowej zbiorników z wodą wraz z wynikającymi z tego zagrożeniami hydrolitycznymi powoduje, że nawet „najlepsze” tego typu konstrukcje i powłoki wewnętrzne z upływem czasu wymagają naprawy.

W artykule zaprezentowano doświadczenia z naprawy i remontu zbiorników wody pitnej w Niemczech. W zbiornikach wody pitnej po kilkudziesięcioletniej eksploatacji występuje korozja punktowa, a nawet zaawansowana korozja powierzchniowa betonu. Wówczas niezależnie od zastosowania wyprawy czy powłoki, należy najpierw przeprowadzić naprawę konstrukcyjną budowli, zgodnie z aktualnymi regulacjami. W Niemczech są to Wytyczna DAfStb Ochrona i naprawa elementów budowlanych bądź norma EN 1504 [1, 2, 3, 4]. Idealnym rozwiązaniem są systemy do naprawy konstrukcji, które jednocześnie stanowią powłokę dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną. Zaletą takich powłok jest bardzo dobra przyczepność do podłoża. W efekcie nie dochodzi do powstawania niewidocznych pustek między powłoką a podłożem, co zwiększa bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę i wpływa na trwałość substancji budowlanej.

Wymagania dotyczące systemów renowacji

Renowacja ma na celu zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę, stabilność i szczelność zbiorników wody, aby wody gruntowe nie wpływały do zbiornika oraz nie następowały straty wynikające z wypływu wody pitnej ze zbiornika. Ważne jest też, by w trakcie magazynowania wody pitnej w zbiorniku nie nastąpiła negatywna zmiana jej właściwości. Właściciel/zarządca obiektu oczekuje – i słusznie – aby renowacja zapewniła długotrwałą i przyjazną eksploatację obiektu. Z doświadczeń wynika, że nie wszystkie powłoki spełniają wymienione wymagania. Odnotowano wiele przypadków, gdzie już po kilku latach trzeba było ponownie wykonać prace renowacyjne. Było to wystarczającym powodem, aby w ramach szeroko zakrojonych badań określić trwałość i odporność na hydrolizę powłok cementowych, zdefiniować istotne wymagania dotyczące powłok mineralnych i zapisać je w przepisach…

Nasi partnerzy: