FUNDUSZPOLSKA ncbrUNIA

Oczyszczalnia
ścieków
Czajka

W ramach inwestycji dostarczyliśmy rozwiązania do remontu trzech kolektorów w największej oczyszczalni ścieków w Warszawie. Projektant postawił duże wymagania dla materiału naprawczego, między innymi bardzo wysoką mrozoodporność, odporność na działanie siarczanów, wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz niski skurcz. Po trzyletnim okresie użytkowania stan wyremontowanego obiektu potwierdził wysoką jakość zastosowanych materiałów.

Wykorzystane rozwiązania:

Topolit KSM

Nasi partnerzy: