Wybierz swój kraj i język / Choose your country and language: Close


Produkty

EuroCret® SM 04 Plus

EuroCret® SM 04 Plus

Zaprawa torkretowa EuroCret® SM 04 Plus przeznaczona jest do naprawy i modernizacji metodą suchego natrysku powierzchni betonowych, kamiennych, murowych i skalnych, takich jak: tamy, zapory wodne, kanały, tunele, ściany oporowe, zbiorniki oczyszczalni ścieków, obiekty mostowe i inne obiekty inżynierskie.

właściwości

1. zredukowany odskok materiału podczas aplikacji (do 10%) 2. wysoka wytrzymałość i wodoszczelność 3. mały skurcz

wskazówki

  • uziarnienie do 4 mm
  • układać warstwami o grubości od 15 do 40 mm, w jednym cyklu roboczym
  • mrozoodporna (F200)
  • bardzo dobra przyczepność do betonu
  • wysoka odporność na karbonatyzację
  • odporna na działanie soli rozmrażających
  • reakcja na ogień - klasa A1
  • posiada Aprobatę Techniczną IBDiM Nr AT/2015-02-3122
  • zużycie około 21 kg/m2/1cm (plus odskok do 10 % w zależności od kąta ustawienia dyszy wylotowej w stosunku do podłoża, odległość od podłoża, dostępności elementu, gęstości zbrojenia i kwalifikacji operatora dyszy).
  • opakowanie: worek 30 kg
do góry strony