Wybierz swój kraj i język / Choose your country and language: Close


Produkty

EuroCret® SM 04

EuroCret® SM 04

Gotowa do użycia sucha mieszanka na bazie cementu z dodatkiem mikrokrzemionki i włókien z tworzyw sztucznych, przeznaczona do wykonywania betonu natryskowego (torkretu) metodą suchego natrysku. Spełnia wymagania dla zapraw klasy R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2015-02-3122.

Zaprawa torkretowa EuroCret® SM 04 przeznaczona jest do systemowej naprawy i modernizacji metodą suchego natrysku powierzchni betonowych, kamiennych, murowych i skalnych, takich jak: tamy, zapory wodne, kanały, tunele, ściany oporowe, zbiorniki oczyszczalni ścieków, zbiorniki wody przeznaczonej do spożycia, obiekty mostowe i inne obiekty inżynierskie.

właściwości

1. wysoka wytrzymałość i wodoszczelność 2. dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej 3. z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych

wskazówki

 • uziarnienie do 4 mm
 • grubość warstwy – do 40 mm
 • klasa ekspozycji XA1 (wg normy PN-EN 206-1)
 • klasa wytrzymałości C25/30 lub C30/37
 • reakcja na ogień - klasa A1
 • nie zawiera chlorków
 • odporna na działanie mrozu i sole rozmrażające
 • mały skurcz
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • temperatura obróbki: +5 °C +30 °C
 • zużycie: 1 kg suchej mieszanki na ok. 0,45 l świeżej zaprawy; ok. 2100-2300 kg suchej mieszanki na m3 zaprawy; ok. 23 kg zaprawy na m2 powierzchni o grubości 10 mm
 • opakowanie: worek 30 kg
do góry strony